Nieuw Zeeland naar Emmen is afgelopen. Het was en werd niet wat ik mij ervan had voorgesteld, dus ben ik 1 februari vanuit Thailand naar huis gegaan.Nu zit ik in mijn nieuwe huis in Emmen en ga maar eens denken over een nieuwe tocht.....waarschijnlijk met de fiets vanaf hier, de Julianastraat 344 in Emmen.Wil je nog even lezen wat ik deed, klik aan de rechterkant!

New Zealand to Emmen has ended. It was and did not become what I had imagined, so the 1st of February I went home from Thailand.
Now I'm in my new home in Emmen and just start  thinking about a new tour ..... probably by bike from here, the Julianastraat 344 in Emmen.
Would you like to read what I did, just click on the right side.

Neuseeland, Emmen ist beendet. Es war und würde nicht mehr sein was ich mir vorgestellt hatte, so bin ich 1 Februar aus Thailand nach Hause gegengen.
Jetzt bin ich in meinem neuen Zuhause in Emmen und denke nach über eine neue Tour... wahrscheinlich mit dem Fahrrad von hier, Julianastraat 344 in Emmen.
Möchten Sie lesen, was ich getan habe, klicken Sie einfach auf der rechten Seite!